Türkiye Adalet Akademisi

Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Sisteminin Desteklenmesi Ortak Projesi Adli Yargı Eğitim Semineri İlanı- Ankara (16-18 Ekim 2017)

12 Eylül 2017 15:47
3408 kez görüntülendi.

16-18 Ekim 2017 tarihlerinde Ankara’da düzenlenmesi planlanan adli yargı eğitim semineri ilanıdır.

Türk yargı kurumlarını Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) ile güvence altına alınan hak ve özgürlüklere uyumlu olacak şekilde güçlendirerek, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru sistemini destekleme ve gelişmesine katkıda bulunmayı amaçlayan "Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Sisteminin Desteklenmesi Ortak Projesi" kapsamında, 16-18 Ekim 2017 tarihlerinde, hâkim ve Cumhuriyet savcılarına yönelik olarak meslek içi eğitim seminerleri düzenlenecektir.

Bu kapsamda, bahse konu proje dahilinde gerçekleştirilen eğitimlerde daha önce katılımcı olarak yer almayan hâkim ve Cumhuriyet savcılarının duyuru ekinde bulunan form ile 21 Eylül 2017 tarihi mesai bitimine kadar görev yaptıkları yer Cumhuriyet başsavcılıklarına ve komisyon başkanlıklarına başvurmaları ve başvuranların tek liste halinde 25 Eylül 2017 tarihi mesai bitimine kadar Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığına UYAP ortamında gönderilmesi gerekmektedir.
Meslektaşlarımıza saygı ile duyurulur.

NOT- I: Seminerler öncelikli olarak mesleğin ilk 5 yılındaki hâkim ve Cumhuriyet savcıları için planlanmaktadır.

NOT- II: Yeterli başvuru olmaması hâlinde görevlendirmeler yetki durumuna göre Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından yapılacaktır.

NOT- III: Seminere katılmak isteyen katılımcılar, 6087 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kurulu Kanununun 9’uncu maddesi uyarınca Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından belirlenecek ve izin verilecektir. Kurul tarafından seminere katılımına izin verilen meslektaşlarımız, Avrupa Konseyinin Proje ekibi tarafından aranacak ve seminer ve organizasyonla ilgili ayrıntılar kendilerine iletilecektir.

NOT- IV: Bu itibarla, diğer illerden katılacak meslektaşlarımızın ulaşım (uçak bileti) ve konaklama organizasyonu ve ödemeler Proje ekibi tarafından karşılanacak olup, kendilerinin herhangi bir ödeme yapmalarına gerek yoktur.

NOT- V: Seminer 3 ayrı hedef gruba yönelik olarak 30’ar kişilik eş zamanlı eğitim çalışması şeklinde gerçekleştirilecek olması dolayısıyla katılımcıların, görevlerine uygun olan bir eğitim modülünü seçmeleri gerekmektedir.

NOT- IV: Belirtilen üç eğitim modülünden sadece biri seçilecektir. Hiçbir seçim yapmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

NOT- V: Katılımcılara seminer sonrası sertifika verilecektir.

Katılımcı Listesi ( 3216 kez indirildi. )
Bilgilendirme Formu ( 912 kez indirildi. )
İSTATİSTİKLER
Twitter
facebook
google plus
instagram
linkedin
youtube
Copyright © 2018 • Türkiye Adalet Akademisi • Tüm hakları saklıdır.