Türkiye Adalet Akademisi

7-8 Aralık 2017 tarihlerinde Ankarada düzenlenecek Mültecilerin Adalete Erişimi–Özgünlükler ve Kapasiteler başlıklı Uluslararası Konferans Duyurusu

31 Ekim 2017 15:27
3547 kez görüntülendi.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ve Türkiye Adalet Akademisi, 7-8 Aralık 2017 tarihlerinde Mültecilerin Adalete Erişimi – Özgünlükler ve Kapasiteler başlıklı uluslararası bir konferansa ev sahipliği yapacaktır.

Konferans, art arda üç yıldır dünyadaki en büyük mülteci nüfusuna ev sahipliği yapmakta olan Türkiye’de mültecilerin ve sığınmacıların adalete erişimiyle ilgili çeşitli konuları ve normatif soruları irdelemek amacıyla bir platform oluşturarak, mültecilerin adalet erişimi konusuna odaklanacaktır.

Amaç, Türkiye ve diğer ülkelerden hâkimleri, savcıları, akademisyenleri, politika yapıcı ve yasa koyucuları, kamu kurumlarını, sivil toplum örgütlerini ve avukatları bir araya getirerek mültecilik durumlarına ilişkin farklı bakış açıları ve deneyimlerden faydalanmaktır.

Muhtemel katılımcılar arasında Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay, Bakanlıklar, Türkiye Barolar Birliği, Kamu Denetçiliği Kurumu, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Uluslararası Mülteci Hukuku Yargıçları Derneği ve UNHCR’den uzmanlar ve çalışanlar, akademisyenler ve başka ülkelerden temsilciler yer almaktadır.

Konferans panelleri genel olarak aşağıda yer alan konuları ele alacaktır:

-Mültecilerin ve Sığınmacıların Adalete ve Adli Yardıma Erişimi – Bu konuda neler yapabiliriz?

-Mültecilerin ve Sığınmacıların Korunmasında Anayasa Mahkemelerinin Rolü

-İdari Gözetim Altındaki Kişilere İlişkin Usuli Güvenceler - Ceza Hukuku Anlamında -Sorumlulukları

-Sosyal Uyumun Bir Unsuru Olarak Adalete Erişim

-Çocukların ve Kadınların Adalete Erişimi

-İltica meselelerine ilişkin içtihat

-Farklı İltica Mahkemesi Modelleri

-Geri Kabul Anlaşmaları – Hukuki Zemin ve Uygulama

Diğer ülkelerden ilgili konularda makalelerin ve karşılaştırmalı perspektiflerin sunulması teşvik edilmektedir.

Bu itibarla;

-Konferansa katılmak isteyenlerin isim ve iletişim bilgilerini arslanlar7878@gmail.com adresine 20 Kasım 2017 tarihine kadar bildirmeleri,

-Konferansta yukarıdaki konularda tebliğ sunmak isteyen konuşmacıların ise  500 kelimeyi aşmayacak tebliğ özetlerini 20 Kasım 2017 tarihine kadar aşağıda belirtilen irtibat kişisine ulaştırmaları rica olunur.

İRTİBAT KİŞİSİ

Yusuf DEMİRCİ

Diş İlişkiler Projeler Daire Başkanlığı Görevli Hakimi

05054880288

yusufdemirci34@gmail.com

İSTATİSTİKLER
Twitter
facebook
google plus
instagram
linkedin
youtube
Copyright © 2018 • Türkiye Adalet Akademisi • Tüm hakları saklıdır.