Türkiye Adalet Akademisi

30.07.2016 TARİHLİ ADLİ YARGI HÂKİMLİK SINAVINA GİRECEK ADAYLARA SINAV YERLERİNE İLİŞKİN LİSTE

29 Temmuz 2016 14:47
9696 kez görüntülendi.

30.07.2016 tarihinde adli yargı hâkim adaylarının birinci sınav yerlerini gösterir liste ekli dosyadadır.

Adaylarımızın Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsüne girişte kolaylık olması ve beklemeye mahal vermemesi açısından;

1- Hâkim / Savcı aday kimliğini yanlarında getirilmesi, veya

2- Ekli listede yer alan sınava girilecek salonu gösterir listeden, adayın kendi isminin bulunduğu sayfa çıktısının yanlarında bulundurulması, hususu duyurulur.

İSTATİSTİKLER
Twitter
facebook
google plus
instagram
linkedin
youtube
Copyright © 2018 • Türkiye Adalet Akademisi • Tüm hakları saklıdır.