Türkiye Adalet Akademisi

18. Dönem Adli Yargı Hakim-Savcı Adaylarının Mülakat Tarihlerine Dair Duyuru

29 Temmuz 2016 17:17
29466 kez görüntülendi.

29.07.2016 tarih ve 29785 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “ Adli Yargı Hâkim ve Savcı adayları ile İdari Yargı Hâkim Adaylarının Eğitimleri Sonunda Yapılacak Yazılı ve Sözlü  Sınavın Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin” 21. maddesine göre aynı Yönetmeliğe eklenen 20/B maddesinde “ sözlü sınavın yeri ve zamanı sınav tarihinden 15 gün önce Eğitim Merkezinin ilan panosu ile Akademinin internet sitesinde ilan edilir” hükmüne yer verilmiştir.

Yazılı sınavda başarılı olmaları durumunda sözlü sınava girecek olan 18. Dönem Adli yargı hâkim ve savcı adaylarının sözlü sınav tarihleri ekteki listede belirtilmiştir.

 Bu bağlamda;

1-Adli Yargı Hâkim Ve Savcı Adayları İle İdarî Yargı Hâkim Adaylarının Eğitimleri Sonunda Yapılacak Yazılı Ve Sözlü Sınavın Usul Ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin20/B maddesindeki sürenin kendisine uygulanmasını talep edenlerin, bu taleplerini duyurudan itibaren en geç 3 gün içerisinde Akademi Başkanlığına bildirmeleri durumunda taleplerinin kabulü ile 15 günlük süre de gözetilerek belirlenecek  tarihte sözlü sınava alınacakları,

2-Yönetmeliğin süre ile ilgili maddesinin uygulanması yönünde talepleri olmayanların ise ekli listede ilan edilen sözlü sınav tarihinde ve belirtilen yerde sözlü sınava alınacakları hususu önemle duyurulur.

Mülakat tarihlerine ilişkin listeler ektedir.

1. Grup ( 13078 kez indirildi. )
2. Grup ( 6481 kez indirildi. )
3. Grup ( 5546 kez indirildi. )
4. Grup ( 5705 kez indirildi. )
5. Grup ( 6739 kez indirildi. )
6. Grup ( 6684 kez indirildi. )
7. Grup ( 13098 kez indirildi. )
İSTATİSTİKLER
Twitter
facebook
google plus
instagram
linkedin
youtube
Copyright © 2018 • Türkiye Adalet Akademisi • Tüm hakları saklıdır.