Türkiye Adalet Akademisi

13 - 14 Nisan 2018 tarihleri arasında Antalyada Düzenlenecek olan Cezai Konularda Uluslararası Adli İşbirliği Sempozyumu İlânı

7 Mart 2018 17:07
1428 kez görüntülendi.

İLÂN

         Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü ile Türkiye Adalet Akademisi işbirliği kapsamında, 13 - 14 Nisan 2018 tarihleri arasında Antalya'da, ağır ceza mahkemesi başkanları ve üyeleri ile anayasal düzene karşı işlenen suçlar bürosunda görevli Cumhuriyet başsavcı vekili ve Cumhuriyet savcılarının, akademisyenlerin, uzmanların ve uygulamacıların da katılımıyla, 5/5/2016 tarihinde yürürlüğe giren 6706 sayılı Cezaî Konularda Uluslararası Adlî İş Birliği Kanunu'nun tanıtımı ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun yer bakımından uygulanmasına ilişkin kurallarının etkin şekilde tatbikini sağlamak amacıyla "Cezai Konularda Uluslararası Adli İşbirliği Sempozyumu" düzenlenecektir.

     Programa katılmak isteyen ağır ceza mahkemesi başkan ve üyelerinin, Adli Yargı İlk Derece Adalet Komisyonu Başkanlıklarına; anayasal düzene karşı işlenen suçlar bürosunda görevli Cumhuriyet başsavcı vekili ve Cumhuriyet savcılarının ise Başsavcılıklara, dilekçe ile 14/3/2018 tarihi mesai saati bitimine kadar başvurmaları ve anılan Başkanlıklar ve Başsavcılıklar tarafından toplanan başvuruların tek liste halinde 15/3/2018 tarihi mesai bitimine kadar Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığı’na UYAP ortamında ulaştırılması gerekmektedir.

         Meslektaşlarımıza saygı ile duyurulur.

NOT: Sempozyuma katılacak katılımcıların belirlenmesi ve izinli sayılmaları hususu, Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından takdir edilecektir.

İSTATİSTİKLER
Twitter
facebook
google plus
instagram
linkedin
youtube
Copyright © 2018 • Türkiye Adalet Akademisi • Tüm hakları saklıdır.