Arabuluculuk Eğitimi Hakkında

Arabuluculuk

Hukuk uyuşmazlıklarının mahkeme dışında arabuluculuk yoluyla çözümlenmesi amacıyla 7/6/2012 tarihli ve 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu kabul edilmiş ve kanun 22/06/2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 6325 sayılı kanunun 2. maddesinde arabuluculuk, sistematik teknikler uygulayarak, görüşmek ve müzakerelerde bulunmak amacıyla tarafları bir araya getiren, onların birbirlerini anlamalarını ve bu suretle çözümlerini kendilerinin üretmesini sağlamak için aralarında iletişim sürecinin kurulmasını gerçekleştiren, uzmanlık eğitimi almış olan tarafsız ve bağımsız bir üçüncü kişinin katılımıyla ve ihtiyarî olarak yürütülen uyuşmazlık çözüm yöntemi olarak tanımlanmıştır. Yine aynı kanunun 35. Maddesi ile 6100 sayılı Hukuk muhakemeleri Kanununun 141/2 maddesine “ sulhe” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya arabuluculuğa” ibaresi eklenmiş, böylece hukuk yargılamasında ön inceleme aşamasında hakimin uyuşmazlığı tespitinden sonra, tarafları sulh yanında arabuluculuğa teşvik etmesi öngörülmüştür. Şu anda arabuluculuğa başvuru ihtiyari olsa da, gelecekte belli konularda arabuluculuğa başvuru zorunlu hale geldiğinde önemi daha da ortaya çıkacaktır.

Arabuluculuk Eğitimi

Arabulucu, arabuluculuk faaliyetini yürüten ve Bakanlıkça düzenlenen arabulucular siciline kaydedilmiş bulunan gerçek kişidir. Arabulucu olma için 6325 sayılı kanunu ve Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanun Yönetmeliği gereğince arabululuculuk eğitimi almak, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Arabuluculuk Daire Başkanlığı tarafından yapılan sınavda başarılı olmak ve sicile kayıt gerekir. Arabuluculuk eğitimi, hukuk fakültesinin tamamlanmasından sonra alınan, arabuluculuk faaliyetinin yürütülmesiyle ilgili temel bilgileri, iletişim teknikleri, müzakere ve uyuşmazlık çözüm yöntemleri ve davranış psikolojisi ile yönetmelikte gösterilecek olan diğer teorik ve pratik bilgileri içeren eğitimi ifade eder. Arabuluculuk eğitimine katılmak için hukuk fakültesi mezunu olup, mesleğinde en az beş yıllık kıdeme sahip olmak gerekir. Bu kapsamda Yönetmelik gereğince eğitim verme yetkisi bulunan Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığı tarafından hedef kitleye yönelik olarak aşağıdaki program çerçevesinde eğitim verilmesine karar verilmiştir.

Ön Kayıt

Eğitime başvurmak isteyenlerin aşağıda yer alan ön kayıt başvuru formunu doldurup en geç 19 Şubat 2016 tarihine kadar göndermeleri gerekir.

 • Ön Kayıt Başvuru Formu
 • Eğitime Başvuru

  Arabuluculuk eğitimine başvurabilmek için;
  a) Türk vatandaşı olmak,
  b) Mesleğinde en az beş yıllık kıdeme sahip hukuk fakültesi mezunu olmak,
  c) Tam ehliyetli olmak,
  ç) Kasten işlenmiş bir suçtan mahkûm olmamak,
  gerekir.

  Her grup için en az 15 (onbeş) kişinin başvurusu halinde kurs açılacaktır. Başvuru sayısının her grup için 30’dan fazla olması halinde kura usulü ile kayıtlar kabul edilecektir.

  Eğitime başvurmak isteyenlerin aşağıda yer alan ön kayıt başvuru formunu doldurup en geç 19 Şubat 2016 tarihine kadar göndermeleri gerekir.

  DİKKAT ÖNEMLİ: Eğitime başvurusu kabul edilenlere bildirim yapılacak olup, katılımcıların bu bildirimden itibaren 3 (üç) gün içinde, eğitim bedelini TR530001200939800006000008 nolu hesap numarasına yatırmaları ve aşağıdaki belgeleri Türkiye Adalet Akademisi Meslek İçi ve Hizmet İçi Eğitim Daire Başkanlığına fiziki olarak göndermeleri gerekir.

  İstenen belgeler;

  1. Diploma Fotokopisi
  2. Hâkim ve Savcılar, Noterler ve Avukatlar için ilgili Kurum veya Baro onaylı staj dahil 29.02.2016 tarihi itibariyle mesleğinde en az beş yıllık kıdeme sahip olduğunu gösterir belge,
  3. Kimlik Fotokopisi
  4. 2 (İki) Adet Vesikalık Fotoğraf
  5. Eğitim ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontu,

 • Başvuru için ön kayıt formuna buradan ulaşabilirsiniz.
 • Eğitim Yeri, Tarihi, Süresi ve Ücreti

  Eğitim Yeri ve Tarihi

  Eğitim, Ahlatlıbel Mah., Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı, 06095, Çankaya/ANKARA Adresinde bulunan Türkiye Adalet Akademisi yerleşkesinde, hafta içi ve hafta sonu olmak üzere iki grupta yapılacaktır. Hafta içi grubu 29 Şubat 2016 da, Hafta sonu grubu 5 Mart 2016 tarihinde başlayacaktır.

  Eğitim Ücreti

  Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Eğitimi’nin ücreti KDV Dahil 700,00 TL'dir.

  Eğitim Süresi

  50 saat ( 38 saat teori – 12 saat uygulama)

  Eğitim ile İlgili Bilgiler

  Devam Zorunluluğu Hakkında

  Arabulucu, arabuluculuk faaliyetini yürüten ve Bakanlıkça düzenlenen arabulucular siciline kaydedilmiş bulunan gerçek kişidir. Arabulucu olma için 6325 sayılı kanunu ve Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanun Yönetmeliği gereğince arabululuculuk eğitimi almak, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Arabuluculuk Daire Başkanlığı tarafından yapılan sınavda başarılı olmak ve sicile kayıt gerekir. Arabuluculuk eğitimi, hukuk fakültesinin tamamlanmasından sonra alınan, arabuluculuk faaliyetinin yürütülmesiyle ilgili temel bilgileri, iletişim teknikleri, müzakere ve uyuşmazlık çözüm yöntemleri ve davranış psikolojisi ile yönetmelikte gösterilecek olan diğer teorik ve pratik bilgileri içeren eğitimi ifade eder. Arabuluculuk eğitimine katılmak için hukuk fakültesi mezunu olup, mesleğinde en az beş yıllık kıdeme sahip olmak gerekir. Bu kapsamda Yönetmelik gereğince eğitim verme yetkisi bulunan Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığı tarafından hedef kitleye yönelik olarak aşağıdaki program çerçevesinde eğitim verilmesine karar verilmiştir.

  Arabuluculuk Eğitim Belgesi

  Eğitimini başarıyla tamamlayanlara 6325 sayılı kanunun 25. Maddesi gereğince arabuluculuk eğitimini tamamladıklarına dair belge Türkiye Adalet Akademisi tarafından verilecektir.

  Ders Programı

  ARABULUCULUK (HAFTA İÇİ - 29 ŞUBAT – 18 MART 2016 Saat: 18.00 - 22.00)

  ARABULUCULUK (HAFTA SONU – 05 MART – 13 NİSAN 2016 Saat: 09.00 - 16.00)